40×30 cm

“Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. [vanitas vanitatum et omnia vanitas] Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?”

Dat zijn de eerste woorden uit het boek Prediker (NBV) van de historische koning Salomo. In Wolkenvorming, verwijs ik naar dit boek.

 

0027a_F